Wnext hakkında

... İş ve Yaşamda Büyüme ve Kalite için.

Wnext, modern kişisel gelişim ve süreç otomasyonu alanında Rusya, Almanya ve Türkiye'de sürece odaklı eğitimler gerçekleştiren uluslararası koçluk ve danışmanlık ajansıdır.

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız, aşağıdaki odak noktalarımızdan faydalanmaktadır:

  1. İnsan: ilgi ve alaka beraberinde yaratıcılık ve hassasiyet sayesinde istikrarlılığı  hedeflemek,

  2. Süreç: güncel teknoloji ile süreç mükemmelliği ve kalite güvencesi ile rekabet avantajı sağlamak,

  3. Ağ: stabil kilit müşteri yapı beraberinde partner- ağı yoluyla, hızlı değişen ortamda devamlı karlılığı uluslararası pazarlarda sunabilmektir.

Tüm hizmetler sürekli iyileştirmelerle optimize edilmekte ve artan kalite standartlarına ve büyüme gereksinimlerine uyarlanmaktadır. 

Wnext firma ilkeleri olarak kanuna riayet, ihtiyat, aynı zamanda adalet ve sosyal sorumluluk gibi kanıtlanmış etik ilkelerine bağlılığıyla, uluslararası ticaret toplumuna özel değerler sağlamayı taahhüt ediyor.